Säkerhetsinstallationer

Inom säkerhetsinstallationer arbetar vi med:

  • CCTV (Closed-Circuit television – en kameraanläggning som ofta används som komplement till inbrottslarm)
  • Inbrottslarm
  • Passage
  • Brandlarm/Utrymningslarm

För mer information eller vid frågor kontakta:

Stefan