El i Åhus förvärvas av Instalco

El i Åhus förvärvas av Instalco

El i Åhus är numera en del av installationskoncernen Instalco. Genom förvärvet stärker Instalco sin position i Blekinge-området.

- Blekinge har länge varit i vit fläck för Instalco. Genom förvärv av företagsgruppen Elinstallationer i Karlshamn och Lampans Elinstallationer bryter vi ny mark på ett nytt geografiskt och intressant område för oss, säger Patrik Persson, affärsområdeschef Instalco Syd.

- Vi ser fram emot att gå in i Instalco med de koncerngemensamma möjligheter som finns där. Det ger förutsättningar att både utveckla våra affärer och våra medarbetare, säger Fredrik Jönsson, vd i Elinstallationer i Karlshamn och Lampans Elinstallationer.