Välkommen till El-installationer Kristianstad-Åhus

Om El-installationer i Karlshamn AB

El-installationer i Karlshamn AB startades 1989 av Fredrik Jönsson och är sedan 2006 ett dotterföretag till Fredrik Jönsson Förvaltning AB. I koncernen ingår även FJ Företagshotell AB, Lampans Elinstallationer AB samt Lampans Fastighets AB.

Vi är medlemmar i EIO och certifierade enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och SS-EN ISO 45001:2018. ledningssystemet omfattar: Försäljning, projektering, utförande samt drift och service av installationstekniska anläggningar.